Alan Gezileri

Eğitim - öğretim süreci boyunca temaları destekleyen yaparak-yaşayarak öğrenmeyi temel alan, alan gezileri yapılmaktadır. Merak ettiklerimizi gözlemleyerek, araştırarak, keşfederek, dokunarak, yerinde inceleyerek; yakından tanıma, tahmin etme, sebep-sonuç ilişkisi kurma becerilerinin gelişmesinde çok önemlidir. Çocukların ilgisini çekecek yöresel, kültürel, mesleki ve güncel önem taşıyan her mekan çocuklar için doğal öğrenme alanıdır. Gezi öncesinde çocuklarda merak uyandıracak on bilgiler verilir, gezi sırasında araştırmacı olmaları ve hazırladıkları soruların cevapları bulmaları sağlanır. Gezi öncesi ve sonrası yapılan projede resimlerle aradaki farkı tartışmaları istenir. Böylece çocuklar hayat deneyimlerini kazanırlar.