İngilizce

Drama çalışmalarında kinestetik, müziksel-ritmik, görsel ve dilbilimsel gibi farklı zeka alanlarına yönelik programlar çocukların İngilizceye olan ilgisini arttırmakta ve öğrenmelerini hızlandırmaktadır. Drama çalışmalarında özel olarak kullandığımız kuklalar ile daha etkin ve aktif öğrenme ortamları sağlanıyor. İngilizce; sadece ikinci dil gelişimini desteklemekle kalmaz, aynı zamanda farklılıkları merak eden, yaşadığı dünyaya ve canlılara saygılı bireyler yetişmesine katkıda bulunur. İngilizce’yle erken yaşta, yüksek motivasyonla ve kendine güvenle tanışan öğrencilerimiz, ileriki öğrenim hayatlarına dil öğrenmekle ilgili birçok engeli aşmış olarak başlarlar. Motive olan çocuğun en iyi öğrenen çocuk olduğunu bilen Papatya Anaokulu’nda İngilizce zamanı, tüm diğer atölyelerde olduğu gibi eğlenme, oynama ve yaşayarak öğrenme zamanıdır.