Branş Derslerimiz

BRANŞ DERSLERİ
    İNGİLİZCE
İngilizce, eğitim programımızda; çocuklara başka bir dilin varlığını anlatma, bu alanda kulak-dil alışkanlığını kazandırma, günlük yaşamda kullanılan cümleleri anlama ve kullanmaları hedeflenmiştir. Yabancı dil eğitimini bu dönemde başlatmak, çocukların tamamen yabancısı oldukları bir başka dili, yetişkinlerden ve 6 yaş sonrası çocuklardan çok daha kolay öğrenmelerini sağlamaktadır.
JİMNASTİK
Jimnastik, çocuklar üzerinde fiziki gelişimi sağlarken, aynı zamanda da estetik bir görüntüye sahip olmalarını, boylarına göre kilo ve vücut kas kitlelerini dengelemelerini sağlamaktadır. Çocuklarımıza düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırmak ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla, haftada bir gün branş öğretmenleriyle yapılan çalışmalar sınıf öğretmenlerimiz tarafından da her gün düzenli olarak tekrarlanır. 
TEKVANDO
Çocuklar tekvando ile vücutlarını nasıl kontrol altına alabileceğini öğrenirler. Tekvando sporu, liderlik duygusunu artırır, ahlaklı, dürüst, yardımsever bir kişilik oluşturur. Bedensel gelişmeyi sağlayan tekvando refleks kabiliyetini geliştirir, sağlıklı bir vücut oluşmasının gelişimine katkı sağlar.
MÜZİK 
Müzik derslerinde hedeflenen, çocuklarda var olan ritim duygusunu sesle bütünleştirerek onlara müziği sevdirmek, çocukların içindeki yaratıcılığı ve varsa yeteneği ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla yıl boyunca konulara uygun çeşitli şarkılar öğretilir, ses ve ritim çalışmaları yapılır. Çocukta müzik sevgisi uyandırılır, çocuğun hayal dünyasındaki müzik imgesi geliştirilir.
AKIL OYUNLARI VE SATRANÇ
Çocuklarımızın zihinsel gelişimleri, dikkat ve muhakeme yetenekleri desteklenir. Bu derste amaç, düşünme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesidir. Çocuklar akıl oyunları ve satranç oynayarak daha hızlı düşünen ve daha çabuk karar verebilen bireyler olmaktadır. Yüzlerce oyundan ilgi alanına giren akıl oyunları ile vaktini en güzel şekilde değerlendiren çocuklar, bu oyunlar sayesinde yeteneklerini ortaya çıkararak geliştirmekte ve yeni yetenekler edinmektedir.
HALK DANSLARI
Geleneksel kültürümüzü anlatmaya ve anlamaya yönelik çalışmalardan birisi de halk oyunlarımızdır. Türk folklorunun en önemli yapıtaşlarından biri olan Türk halk oyunları köylerde, kasabalarda ve kırsal yerleşim birimlerinde belirli bir zaman diliminde oluşmuş figürlerin bir araya gelmesi ile ortaya çıkmış, halkın duygularını en iyi şekilde ifade edebildiği yeni gelişmekte olan bir sanat dalıdır. Okulumuzda çocuklarımızın ekip çalışmasının kurallarını öğrenmesi ve deneyimlemelerini sağladığı gibi, beden koordinasyonlarının desteklenmesini de sağlar.
GÖRSEL SANATLAR
Çocuklarımızda var olan yaratıcılığa rahat ve özgür bir ortam, zengin malzeme seçeneği sunulup, gerekli teknikler gösterilerek kendilerini özgürce ifade edebilmelerine fırsat tanınır. Bunu yaparken, el-göz koordinasyonlarının gelişimini destekliyoruz. En önemlisi çocukların yaratıcılıklarını destekleyerek farklı, özgün ürünler oluşturmalarını, paylaşıp anlatmalarını bekliyoruz.  
MENTAL ARİTMETİK
Mental aritmetik eğitimini alan öğrenciler, sağlam bir matematik temelini oturtabilmektedir. Bu eğitimi alan öğrenciler ise günlük hayatta daha başarılı olabilmektedirler. Çünkü beynin sağ ve sol yarım küresinin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Analitik düşünme gücü arttırılır.MODERN DANS VE ZUMBA
Birlikte oynamanın avantajı ile kişiye kaynaşmayı, beraber hareket etmeyi (ekip çalışmasını) öğretilir. Beden farklılığı, hareket kapasitesi, kendini ifade edebilme yeteneğini kazandırır. Ritim ve yön duygusunu geliştirmeye yardımcı olunur. Görsel davranış biçimi kazandırır. Kendini kontrol etme ve disiplin sağlar. Özgüveni artırır.
DRAMA
Drama dersleri doğaçlama tekniği ile uygulanmaktadır. Çocuklarımızın beden dillerini olumlu biçimde kullanabilmeleri, takım çalışmalarına uyum sağlamaları, hayal güçlerini geliştirmeleri ve çalışmalarını toplum önünde sergileyerek kendilerine olan güvenin artmasını amaçlamaktadır.